BS-SP4E 盛世系列400萬/500萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-SP4E 盛世系列400萬/500萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-SP2E 盛世系列200萬/300萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-SP2E 盛世系列200萬/300萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-XP4XE 先鋒系列400萬/500萬網絡高清防水全彩POE槍機
BS-XP4XE 先鋒系列400萬/500萬網絡高清防水全彩POE槍機
BS-XP2XE 先鋒系列200萬/300萬網絡高清防水全彩POE槍機
BS-XP2XE 先鋒系列200萬/300萬網絡高清防水全彩POE槍機
BS-XP2E 先鋒系列200萬/300萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-XP2E 先鋒系列200萬/300萬網絡高清防水紅外POE槍機
BS-P4C5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P4C5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P4E5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P4E5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P6C5E邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P6C5E邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P6E5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P6E5E 邦世(BONSE)H.265 POE攝像機
BS-P4C5XE 邦世(BONSE)H.265 POE全彩攝像機
BS-P4C5XE 邦世(BONSE)H.265 POE全彩攝像機
BS-P6C5XE 邦世(BONSE)H.265 POE全彩攝像機
BS-P6C5XE 邦世(BONSE)H.265 POE全彩攝像機